آرژنین چیست؟

منبع و ریشه آرژنین چیست ؟ آرژنین یک آمینو اسید نیمه ضروری و بخشی از…

گلوتامین چیست؟

مکمل گلوتامین جزو مکمل‌هایی است که نه تنها برای بدنسازها بلکه در میان همه ورزشکاران…

انواع تارهای عضلانی

انواع تارهای عضلانی: تارهای ماهیچه ای بر اساس سرعت انقباض خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:…

متابولیسم چیست؟

سوخت و ساز بدن یا متابولیسم فرایندی بیوشیمیایی هست که در بدن هر موجود زنده‌ای…